E-mail:
numizmatikasrbija@yahoo.com
Web:
www.numizmatika.in.rs


Ocenite sajt i napisite komentar
 
 
 
 
 
  

brojac poseta

 2015

   

Numerička zaštita od falsifikovanja

08.12.2014. Novčanice Srbije i Jugoslavije počevši od 100 dinara iz 1919. do 1939. godine ...opširnije


Jugoslovenski dukati 1931-1934

03.05.2014. Kao što je to od ranije već poznato, zlatni dukati nisu novac u zakonskom ...opširnije


1 i 2 dinara iz 1890. godine

19.04.2014. Retke probe kovanog novca Srbije od 1 i 2 dinara iz 1890. godine ...opširnije


Spomen izdanje (1920 - 1970)

27.02.2014. Spomen izdanje povodom 50-godišnjice prvog jugoslovenskog novčića ...opširnije


Neusvojeni predlozi za novčanice od 20 dinara 1.1.1994.

23.02.2014. Neusvojeni predlozi za novčanice od 20 dinara 1.1.1994. ...opširnije


Тri najređa novčića moderne jugoslovenske numizmatike

05.05.2013. Tri najređa novčića moderne jugoslovenske numizmatike svakako su ...opširnije


Neusvojena proba za novčanicu od 5 dinara iz 1920. godine

02.03.2013. Neusvojena proba za novcanicu od 5 dinara iz 1920. godine ...opširnije


20 dinara iz 1925. godine - platina

24.02.2013. Pored zlatnika 20 dinara iz 1925. godine postoji i 5 primeraka ...opširnije


1 dukat iz 1926. godine

23.02.2013. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 1 dukat 1926. proba u srebru ...opširnije


Simetričnost - Asimetričnost

21.02.2013. Kovani novac može biti simetričan ili asimetričan ...opširnije


Polirana ploča PP

20.02.2013. Polirana ploča je naziv za kovani novac koji se izrađuje ...opširnije


Novac u vreme Prvog srpskog ustanka

15.02.2013. Novac u vreme Prvog srpskog ustanka ...opširnije


Neizdata novčanica od 5000 dinara iz 1950. godine.

08.02.2013. Neizdata novčanica od 5000 dinara iz 1950. godine. ...opširnije


Proba kovanice 25 para iz 1953. godine

04.02.2013. Proba kovanice 25 para iz 1953. godine ...opširnije